Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Adatkezelés

Az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679/EU rendelete (továbbiakban: „GDPR”) és az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény („Info tv.”) alapján tájékoztatom a Három Diófa Természetgyógyász Rendelő adatvédelmi és adatkezelési gyakorlatáról.

1. A személyes adatok kezelője: 

Három Diófa Természetgyógyász Rendelő (2011 Budakalász, Scholz Ferenc u. 3., „Természetgyógyász”)

Tulajdonos és egyben adatkezelő: Winkler Márta Erzsébet e.v.

2. Adatkezelési célok, nyilvántartott adatok:

A Természetgyógyász a természetgyógyászati tevékenységről szóló 40/1997. (III. 5.) Korm. Rendelet, valamint a természetgyógyászati tevékenység gyakorlásának egyes kérdéseiről szóló 11/1997. (V. 28.) NM rendelet szerinti, egészségügyi kiegészítő tevékenységet folytat (komplementer medicina). A természetgyógyászati ellátás megkezdéséhez a következő nyilvántartási adatokat gyűjti be a kezelendő személytől („Gyógyuló”):

 a) Gyógyuló neve, születési helye, ideje

b) Gyógyuló címe

c) Gyógyuló telefonszáma

d) Gyógyuló e-mail címe

Ezekre az adatokra a Természetgyógyásznak kapcsolattartás céljából van szüksége. Az állapotfelmérést segítő adatok, amiket Természetgyógyász az első, állapotfelmérő beszélgetés során elkér a Gyógyulótól:

e) Gyógyuló családi állapota, gyermekei száma

f) Gyógyuló foglalkozása, munkahelye

3. Szenzitív adatok

Mivel a Természetgyógyász az egészségügyi ellátók körébe tartozik, a terápia lefolytatásához szüksége van a Gyógyuló egészségügyi adataira, ami szenzitív adatnak minősül. A Gyógyuló azzal, hogy felkeresi a Természetgyógyászt állapotfelmérés és kiegészítő egészségügyi ellátás céljából, beleegyezését adja ahhoz, hogy ezen tevékenysége teljesítése során Természetgyógyász a Gyógyuló leleteibe, egészségügyi adataiba, kórtörténetébe betekintést nyerjen és azokat a terápia folytatásához szükséges mértékben lemásolja, a másolatokat Gyógyuló személyes adataival együtt tárolja.

A 11/1997. (V. 28.) NM rendeletnek megfelelően, Természetgyógyász az alábbi szenzitív adatokat tartja nyilván és kezeli:

2.   A természetgyógyászati tevékenység indokának rövid leírása, beleértve a kórelőzményeket, az orvos által megállapított diagnózist és javasolt terápiát.

3.     Az elvégzett természetgyógyászati kezelés ismertetése, a természetgyógyász által javasolt terápia.

4.     A természetgyógyászati kezelés időpontja(i) és a kezelt személy állapotában bekövetkezett változás leírása.”

Gyógyuló beleegyezését adja a 2. és 3. pontban megnevezett adatainak Természetgyógyász általi nyilvántartásához és kezeléséhez, hiszen másképp nem jöhetne létre közöttük terápiás kapcsolat.

Gyógyuló adatainak tárolása a rendelőben, zárt szekrényben, valamint elektronikusan történik.

4. Adatok harmadik személyek részére történő továbbítása

Gyógyuló személyes adatait Természetgyógyász harmadik személyek részére nem továbbítja. A Természetgyógyász által kiállított számla a NAV által megkövetelt adatokon kívül („vevő neve, címe, termék megnevezése, mennyiségi egysége, egységára, értéke”) személyi azonosításra alkalmas, egyéb adatokat nem tartalmaz. Természetgyógyász a nyilvántartás és terápia levezetése céljából birtokába került személyes adatokat a legnagyobb titoktartással kezeli.

5. Adatkezelés időtartama

Természetgyógyász a Gyógyuló adatait, illetve a Gyógyuló nevére kiállított számlákat 8 évig tartja meg.

6. Gyógyuló személyes adatokhoz fűződő jogai

Gyógyuló kérheti a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok kiegészítését, kezelésének korlátozását, törlését, valamint jogosult arra, hogy – amennyiben kétségei lépnek fel személyes adatainak Természetgyógyász általi kezelése jogszerűségéről –,  a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (rövidítve: NAIH; székhelye: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c., postacím: 1534 Budapest, Pf.: 843, honlap: www.naih.hu, telefon: +36 (1) 391-1400, fax: +36 (1) 391-1410, központi e-mail cím: ugyfelszolgalat@naih.hu) eljárását kezdeményezze, illetőleg a bírósághoz fordulhat.

 

 
 


Utolsó képArchívum

Naptár
<< Április / 2021 >>


Statisztika

Most: 1
Összes: 82666
30 nap: 3212
24 óra: 112